top of page
Innerlijk waarnemen begeleid door klank

Wil je kennis maken met het ervaren van energie en meer leren over de innerlijke kant van de wereld en jezelf?

Tijdens deze workshop gaan we in op een andere manier om de wereld te beschouwen. Ik zal kort vertellen over hoe anders de mens tot voor kort de wereld zag en in oudere tijden kon ervaren. Hoe wij door de loop van de tijd als mens zijn veranderd, ontwikkeld en daarmee bepaalde vermogens van innerlijk schouwen zijn verloren. Deze mogen wij nu  op nieuwe wijzen hervinden.

Achter de dingen om ons heen, de stenen, planten, dieren en mensen, gaat een wereld schuil die eigenlijk heel dichtbij ons staat, maar die we doorgaans niet goed kunnen waarnemen. Als mens staan we altijd in verbinding met die wereld, hoewel grotendeels onbewust.

We verkennen samen een manier van verbinding vinden met het geestelijke in ons zelf en de wereld om ons heen om deze bijzondere belevingswereld meer in het veld van bewustzijn te brengen.

Door onderling gesprek, meditatie en begeleiding zal ik op rustige wijze de groep helpen om een begin te maken met het leren ervaren van diepere lagen van mens-zijn.

We gaan aan de slag met meditatie en observatie vanuit je eigen vermogen als mens. Iedereen heeft zijn eigen ontwikkelingspad en karakter, zijn eigen manier van de wereld ervaren. Door ruimte te nemen om te delen tussen de "oefeningen", kunnen we veel van elkaars inzichten leren.

Tijdens de workshop zal ik ook een kort gongconcert geven.

Wil je een lezing aanvragen? Dat kan voor in besloten kring alsook een groter gezelschap.

Neem graag contact op voor prijs en planning.

bottom of page