top of page
WAT IS INTENTIE?

Onze wereld werd tot wording uitgesproken.

​Een oerbeeld in gedachte werd tot leven gebracht door de warmte van wil en werd een intentie.

Deze  intentie werd uitgesproken in de ledigheid, als ether creërend.

Wij mensenwezens zijn als microkosmische beelden van dit grootse oer proces. Het leeft in ons, in voortdurende wording.

Door naar binnen te gaan, kunnen wij ervaring opdoen van deze wereld van vormende energie, van ziel en geest.

Klank kan ons daarbij helpen door een brug te slaan en ons te leren waarnemen.

Verscholen in alle dingen ligt wezen. Achter de metalen die ik gebruik voor mijn instrumenten staan echte wezens waar we in verband mee staan en die op ons in werken.

Het creëren van een intentie​ is een proces van “luisteren”.

We richten onze aandacht op iets als koper, een eikenboom, een medemens, of een geestelijk wezen. Door innerlijke stilte kunnen we ons gewaar worden van de kwaliteiten van ons subject. Met aandacht, kan dit diep ervaren worden in de ziel, in de stromende energieën en ook in het lichaam zelf.

Als we dan aan het werk gaan met een instrument, wijden we het proces aan de intentie en laten we die het werk in vloeien. Elementaarwezens ​komen tot leven en werken mee. Een wezen wijd zich zelfs aan het instrument om de energie te dragen.

Met intentie co-creëren wij de kosmos en vinden we onze plek in de stroom van wording van het Al.

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was een God”

- Johannes 1:1, de Bijbel

 

“Nada Brahman” – “De wereld is gecreëerd door klank.”

-Shatapatha Brahmana, commentaar op de Yajurveda

 

“Ár var alda þar er Ýmir bygði” – “In het Begin was de Golf, waarin het Wezen van Klank bouwde”

-Voluspá, Poëtische Edda

Wil jij een instrument gemaakt met intentie?

Neem graag contact met me op!

We kunnen het doel van het instrument bespreken en de kwaliteiten waar je op zoek naar bent. Misschien heb je al iets specifieks in gedachte?

In samenwerking kunnen wij het juiste beeld en de juiste energie vinden om jouw eigen unieke klankinstrument.

bottom of page